اجاره چکش برقی ۱۱ کیلویی

چکش برقی 11 کیلو مناسب تخریب دیوار های آجری بلوکی و سفالی، تخریب سنگ نما. چکش برقی ۱۱ کیلویی نسبت به چکش برقی ۱۶ کیلویی ضعیف تر می‌باشد ولی به علت سبکتر بودن قابلیت و کارایی بیشتری دارد که مناسب تخریب دیوار های آجری بلوکی و سفالی، تخریب سنگ نما، شیار زنی روی دیوار جهت عبور لوله و تاسیسات ،کندن چاه خاکی، تخریب نمای ساختمان،تخریب بتن های غیر مسلح و سبک می باشد.

مشاوره: 09121790608